Các dự án

Hỗ trợ gõ tiếng Việt với Scim


Là 1 bảng định nghĩa, giúp tạo nên 1 công cụ gõ tiếng Việt Telex và VNI tích hợp vào SCIM. SCIM là 1 bộ công cụ hỗ trợ nhập liệu text rất phổ biến trên Linux.
Trang chủ dự án: http://code.google.com/p/scim-tables-vietnamese-ext/

Thư viện JSON-RPC over Stomp

Là thư viện viết bằng PHP và Perl, triển khai giao thức gọi hàm từ xa JSON-RPC qua Stomp. Có tốc thực thi nhanh và cho phép viết các ứng dụng phân tán, đa lớp, hướng dịch vụ và đa môi trường.
Trang chủ dự án: http://code.google.com/p/json-rpc-stomp-simple/

Dịch sang Tiếng Việt cho OpenTTD

Tôi tham gia vào việc dịch ra tiếng Việt 1 game là OpenTTD (địa chỉ http://www.openttd.org). Nó đi từ một game cổ từ thời xài DOS là Transport Tycoon Deluxe,nhiều người hâm mộ nó đã viết lại thành OpenTTD, bổ sung thêm tính năng, chạy nhiều môi trường...
Comments