Trang chủ

Chào mừng đến trang Web của Thạch Anh (aka MyQuartz)

Trang này tôi lập để giới thiệu về tôi và một số dự án mà tôi đã theo đuổi, một số dự án tôi đã thực hiện hay có tham gia. Tôi cũng chia sẻ vài thứ trong nghề nghiệp với Tản mạn công nghệ nữa. Sinh nghề tử nghiệp, sau một thập niên làm nghề tôi cũng thấy mình đủ tự tin theo tiếp nghề đã chọn.